60 rodzajów usterek, z którymi twój motocykl przejdzie przegląd techniczny na stacji kontroli pojazdów

-

Coroczny, obowiązkowy przegląd diagnostyczny. Ileż on nerwów kosztuje niejednego z nas. O ile masz nowy motocykl, świetnie utrzymany lub znaczny zasób pieniędzy, żeby naprawiać wszystko profesjonalnie, na oryginalnych częściach, to nie ma problemu. Gorzej jednak, kiedy twój motocykl jest leciwy, nie opłaca się go już przywracać do stanu idealnego, ma kilka niewielkich usterek, ale ogólnie trzyma się w całości i jest bezpieczny.

W niniejszym artykule znajdziecie 60 usterek, z którymi wasz motocykl powinien przejść coroczny, obowiązkowy przegląd techniczny odbywający się na stacji kontroli pojazdów. Słowo klucz brzmi – powinien. No właśnie, bo warto zaznaczyć już na samym początku, że to ostatecznie decyzja diagnosty zinterpretuje i doprecyzuje to, czy dana usterka kwalifikuje się do uznania przeglądu jako dopuszczający pozytywny czy negatywny, a nie odgórnie, sztywno, surowo narzucone prawo. Choć ono wyznacza ramy, w jakich diagnosta może się poruszać, to jednak w całym procesie dopuszczania pojazdu do ruchu wartością nadrzędną jest decyzja człowieka. Warto jednak prześledzić jak cały ten proces się odbywa.

Przeczytaj koniecznie: Jak nie dać się oszukać nieuczciwym handlarzom motocykli

Każdy diagnosta, biorąc do ręki dowód rejestracyjny badanego pojazdu, w tym wypadku motocykla, jest zobowiązany do zweryfikowania danych zarejestrowanych w systemie CEPiK (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców) dotyczących danego pojazdu, po czym do przystąpienia do wykonania zasadniczego badania technicznego. Pomocnym materiałem i określeniem warunków dopuszczenia (do ruchu), lub nie, stały się materiały elektroniczne przygotowane przez różne instytucje upoważnione do tworzenia takich programów. Przykładem tegoż może być program ITS – Instytutu Transportu Samochodowego, który to w pomocny sposób zinterpretował i zaszeregował usterki, które dyskwalifikują lub dopuszczają pojazd do ruchu z wynikiem pozytywnym (jednakże zobowiązują do rychłego ich usunięcia). W systemie tym przewidziane są dwa rodzaje badania ze skutkiem pozytywnym, czyli POZYTYWNY (bez uwag) oraz POZYTYWNY z opisem usterek drobnych. To doświadczenie diagnosty decyduje, czy daną usterkę kwalifikuje jako drobną, która pozwala na pozytywne zaliczenie badania, czy też stopień uszkodzenia danego elementu motocykla jest zbyt duży, by opuścił on stację kontroli pojazdów z pieczątką w dowodzie. Niemniej jednak diagnoście, wyżej wymieniony program, podpowiada rodzaje usterek, które, mimo występowania w pojeździe, nie przeszkodzą w otrzymaniu pozytywnego wyniku badania.

Przeczytaj koniecznie: Pięć modyfikacji motocykla, za które policja zabierze ci dowód rejestracyjny

Może aby to wszystko lepiej zrozumieć podam przykład. Wyobraźmy sobie w stacji diagnostycznej Hondę Goldwing GL 1500 z 1991 roku. Motocykl z wielką szybą czołową przez którą kierowca patrzy na drogę. Szyba ta ze starości, a może i z powodu niewprawnej eksploatacji, jest matowa i nie jest w 100% przejrzysta. Usterka ta zalicza się do przewidzianych przez system “przeszkód w polu widzenia kierowcy znacząco ograniczających widoczność do przodu lub na boki” i przez uprawnionego diagnostę może zostać zakwalifikowana jako UI – usterka istotna, która kończy badanie wynikiem negatywnym lub też UD – usterka drobna, mimo której pojazd może otrzymać pozytywną ocenę badania. To diagnosta decyduje czy rzeczywiście przez daną szybę ciężko będzie coś zobaczyć, czy zmatowienie szyby nie ma tak istotnego wpływu na bezpieczeństwo kierowcy i innych użytkowników drogi.

Przeczytaj koniecznie: Najczęściej kradzione marki i modele motocykli. Statystyki 2017/2018/2019

Ciekawostką jest też to, że nie ma wyznaczonej odgórnej liczby usterek drobnych, które mogą znajdować się w pojeździe, gdzie przekroczenie tej liczby skutkuje wynikiem negatywnym. Wydaje się, że ustawodawca zdaje sobie sprawę z tego, że starsze pojazdy nigdy nie będą już w stanie idealnym, a to obligatoryjnie nie jest równoznaczne ze stwarzaniem zagrożenia i obowiązkiem wykluczenia takiego pojazdu z poruszania się po drogach publicznych.

Przeczytaj koniecznie: Jaka kara za nieprzerejestrowanie motocykla? Wyjaśniamy nowe przepisy

Kolejnym wyjaśnieniem, które jestem winny Czytelnikowi tego artykułu jest to, że prawo nie wprowadza ani w ustawie, ani w elektronicznym systemie używanym przez diagnostów, osobnego bytu jakim jest jednoślad. Diagnosta, wśród usterek dotyczących jedynie samochodów osobowych lub ciężarowych, musi znaleźć te, które można znaleźć również w motocyklach. Jest to duże utrudnienie, ale… jest jak jest. Może kiedyś zostanie to rozdzielone, choć nie zanosi się, by stało się to niedługo.

Przeczytaj koniecznie: Jak nie dać się nabrać w serwisie motocyklowym

Nie przedłużając przed wami 60 usterek drobnych, dotyczących motocykli, z którymi wasz jednoślad może przejść coroczny przegląd techniczny z wynikiem pozytywnym. Nadmieniam, że od decyzji uprawnionego diagnosty zależy jedynie, czy stopień danej usterki zaliczy jako usterkę drobną (UD), istotną (UI) czy też usterkę stwarzającą zagrożenie (USZ):

Identyfikacja pojazdu

 • brakujące elementy numeru rejestracyjnego lub tablica nieczytelna
 • nieprawidłowe oznaczenie znakiem PL lub umieszczony na pojeździe znak określający inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany
 • brak zgodności numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN) lub numerem nadwozia (podwozia/ ramy) umieszczonych w pojeździe oraz na tabliczce znamionowej pojazdu z danymi w centralnej ewidencji pojazdów
 • oczywiste omyłki, niezgodności w dowodzie rejestracyjnym związane z danymi technicznymi pojazdu

Układ hamulcowy

 • pedał hamulca nie zwalnia się (luzuje) prawidłowo
 • brak nakładki przeciwpoślizgowej na pedale hamulca, nakładka luźna lub wytarta
 • zbyt niski poziom płynu hamulcowego
 • przewody hamulcowe są uszkodzone, ocierają się, są poskręcane lub zbyt krótkie
 • brak osłon chroniących przed brudem lub ich uszkodzenie

Widoczność

 • przeszkody w polu widzenia kierowcy znacząco ograniczające widoczność do przodu lub na boki
 • pęknięcia lub przebarwienia szyby szklanej lub przezroczystej lub z tworzywa (o ile jest dozwolona)
 • szyba szklana lub z tworzywa (włącznie z folią odblaskową lub barwioną) niezgodne ze specyfikacjami określonymi w warunkach technicznych
 • brak lusterka (wstecznego – przyp. red.) lub urządzenia widzenia pośredniego lub mocowanie niezgodne z wymaganiami rozporządzenia o warunkach technicznych
 • lusterko (wsteczne – przyp. red.) lub urządzenie widzenia pośredniego nie działa, jest uszkodzone, luźne lub niepewnie zamocowane

Światła i wyposażenie elektryczne

 • brak światła drogowego lub mijania, źródła światła lub jego uszkodzenie
 • uszkodzenie układu projektorowego (odbłyśnik i klosz) światła drogowego lub mijania
 • przełącznik świateł drogowych lub mijania działa niezgodnie z wymogami (dotyczy liczby świateł włączanych jednocześnie)
 • brak zgodności z wymaganiami pod względem typu światła drogowego lub mijania, miejsca montażu, barwy wysyłanego światła lub jego natężenia
 • elementy na kloszu lub źródle światła drogowego lub mijania, które w oczywisty sposób zmniejszają natężenie światła lub zmieniają jego barwę
 • niepewne mocowanie światła pozycyjnego
 • brak zgodności z wymaganiami rozporządzenia o warunkach technicznych pod względem liczby świateł pozycyjnych, typu światła, miejsca montażu, barwy wysyłanego światła lub jego natężenia
 • elementy na kloszu lub źródle światła pozycyjnego, które w oczywisty sposób zmniejszają natężenie światła lub zmieniają jego barwę
 • uszkodzenie źródła światła stopu
 • uszkodzenie klosza światła stopu
 • niepewne mocowanie światła stopu
 • akcesoria na kloszu lub źródle światła stopu, które w oczywisty sposób zmniejszają natężenie światła lub zmieniają jego barwę
 • uszkodzenie źródła światła kierunkowskazu lub świateł awaryjnych
 • uszkodzenie klosza kierunkowskazu lub świateł awaryjnych
 • niepewne mocowanie światła kierunkowskazu lub świateł awaryjnych
 • przełącznik kierunkowskazu lub świateł awaryjnych nie działa lub nie działa prawidłowo.
 • częstotliwość błysków kierunkowskazów mniejsza niż 60 cykli na minutę lub większa niż 120 cykli na minutę
 • światło oświetlające tylną tablicę rejestracyjną wysyła światło skierowane bezpośrednio do tyłu
 • uszkodzenie źródła światła oświetlające tylną tablicę rejestracyjną
 • obudowa świateł oświetlających tylną tablicę rejestracyjną nieprawidłowo/niepewnie zamocowana do pojazdu
 • nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie świateł odblaskowych
 • niepewne mocowanie świateł odblaskowych
 • niedziałające wymagane wskaźniki kontrolne urządzeń oświetlenia
 • niepewne mocowanie lub niewłaściwe zabezpieczenie instalacji elektrycznej
 • Instalacja elektryczna w złym stanie
 • uszkodzona lub zużyta izolacja instalacji elektrycznej
 • niepewne mocowanie akumulatora
 • wyciek, pęknięcie obudowy akumulatora

Koła i opony

 • opona obciera o inne elementy nadwozia pojazdu

Podwozie i elementy przymocowane do podwozia

 • uszkodzenie lub przetarcie przewodów paliwowych
 • brak lub znaczące zużycie osłony przeniesienia napędu
 • uszkodzone siedzenie lub niepewne mocowanie siedzeń
 • mocowanie siedzeń w miejscach nieprzewidzianych do tego konstrukcyjnie dla danego typu pojazdu
 • brak błotnika, obluzowanie lub znaczące skorodowanie części
 • niewłaściwe położenie błotnika względem koła jezdnego

Inne wyposażenie

 • urządzenie uniemożliwiające uruchomienie pojazdu nie działa
 • sygnał dźwiękowy nie działa
 • niepewne działanie przycisku sygnału dźwiękowego
 • ton sygnału dźwiękowego przeraźliwy lub nieciągły, za niski poziom dźwięku
 • prędkościomierz zamontowany nieprawidłowo
 • brak prędkościomierza lub nie działa
 • brak podświetlenia prędkościomierza
 • wyraźne oznaki manipulacji (oszustwo) w liczniku przebiegu
 • licznik przebiegu wyraźnie nie działa

Emisja spalin z silników benzynowych

 • brak zamontowanego urządzenia kontrolnego emisji spalin, przeróbka urządzenia lub wyraźnie nieprawidłowe działanie

Uwaga, ważne!

Powyższy artykuł nie może być podstawą do wykłócania się z uprawnionym diagnostą. To on jest jednostką, które bierze pełną odpowiedzialność za dopuszczenie naszego pojazdu do ruchu z daną usterką. Warto wiedzieć, że za ryzyko niewłaściwej decyzji podjętej przez diagnostę, przez świadome lub nieświadome zaniedbanie, nie ma kary innej jak zabranie uprawnień diagnosty na okres 5 lat. Nie ma kary upomnienia, nagany, grzywny finansowej. Jedyna kara administracyjna to 5 lat zakazu pracy w zawodzie. Oczywiście w wyniku rażących nadużyć diagnosta musi liczyć się również z wyrokiem sądu, który może okazać się jeszcze bardziej dotkliwy.

Usterki drobne, wynikające z organoleptycznej interpretacji stanu technicznego motocykla wykonanej przez diagnostę, kwalifikują się do szybkiego usunięcia. Wynik badania, wraz z liczbą oraz typem usterek, widnieją bowiem w chmurze systemu CEPiK i widoczne są dla funkcjonariuszy policji podczas każdej kontroli drogowej. Zaniechanie naprawy uszkodzonego elementu może zatem skutkować mandatem oraz ponownym skierowaniem pojazdu na badania techniczne.

Artykuł powstał na podstawie konsultacji z uprawnionym diagnostą oraz w oparciu o Zakres i sposób przeprowadzania badań technicznych pojazdówzawarty w Dzienniku Ustaw (Dz.U.15.776)

Michał Brzozowski
Motocyklista od 20 lat, z potężnym stażem przejechanych kilometrów, dużą liczbą przetestowanych maszyn i wielką miłością do jednośladów. Przede wszystkim kocha trzy motocyklowe segmenty: hipermocne nakedy, wygodne, duże turystyczne enduro oraz lekkie i zwinne jednocylindrowe supermoto, ale nie stroni od jazdy wszystkim co ma dwa koła. Przetestuje każdy sprzęt, a większość z testowanych motocykli chociaż spróbuje postawić na koło. Absolwent filologii polskiej na UW. Prywatnie pasjonat sportu, a w szczególności rowerów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

POLECAMY

Geniusz kamuflażu. Motorowerem bez tablic uciekał przed policją, schował się w kuriozalnym miejscu

Motorowery, z racji lichych osiągów, nie dają większych szans na ucieczkę przed kimkolwiek, nie tylko przed policją. Taką świadomość musiał mieć 31-letni mieszkaniec Wrocławia,...

Dzień prasowy Suzuki. Testowaliśmy wszystkie nowości marki na 2023 rok [Relacja, V-Strom 800DE, 1050DE, GSX-8S]

Testy pojedynczych maszyn to jedno, a możliwość sprawdzenia ich wszystkich jednego dnia, obok siebie i na tym samym obiekcie, to zupełnie co innego. Taką...

Już 27 maja Dni Otwarte i urodziny Liberty MotoStore w warszawskim salonie Yamaha Liberty Motors na Połczyńskiej

Nieważne czy jesteś fanem marki z trzema kamertonami w swoim logo, czy też nie, jeżeli jesteś motocyklistą/motocyklistką - to to wydarzenie jest zdecydowanie dla...

Salon Liberator Warszawa zaprasza na wspólne świętowanie 120-lecia marki Harley-Davidson

Najstarszy dealer Harleya w Polsce przyłącza się do obchodów 120-lecia marki. Już 3 czerwca 2023 roku w warszawskim salonie Liberator odbędzie się specjalne wydarzenie....

Porządki w CEPiK. Od nowego roku nie zachowasz czarnych blach po zakupie starszego motocykla

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, choć coraz doskonalsza, wciąż pełna jest nieaktualnych danych. Zamazują one nieco statystyki dotyczące liczby i statusu pojazdów zarejestrowanych w...