śr., 06 lip 2022

Wyjazd motocyklem za granicę – gdzie i jakich obostrzeń covidowych możemy się spodziewać? Gdzie należy zrobić test? Gdzie odbędziemy kwarantannę?

-

Pomimo tego, że sami zaplanowaliśmy już kilka wyjazdów motocyklowych w tym sezonie, to zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie mogą dojść do skutku. Zmieniające się co chwile obostrzenia oraz wymagania sprawiają, że praktycznie do ostatniego dnia nie wiadomo, gdzie i na jakich zasadach możemy pojechać.

W przypadku lotu samolotem i leżenia w hotelowym basenie jest znacznie prościej, bo albo wykonujemy test na miejscu, albo nie. Ewentualnie po przylocie do Polski czeka nas kwarantanna. W przypadku wyprawy na motocyklu, najczęściej przejeżdżamy w ciągu krótkiego okresu czasu kilka krajów, a w każdym obowiązują zupełnie inne zasady.

Wszystkie informacje, które za chwile przeczytacie są aktualne na dzień 15.03.2021 i uważamy, że na pewno będą one ulegać zmianom. Wobec tego miejcie to na uwadze i przed wyjazdem zweryfikujcie wszystko raz jeszcze, aby wyjazd nie został przedłużony przez kwarantannę.

Wyjazd motocyklem za granicę – gdzie i jakich obostrzeń covidowych możemy się spodziewać? Gdzie należy zrobić test? Gdzie odbędziemy kwarantannę?

Słowenia

 • ruch osób na całym terytorium Republiki Słowenii jest zabroniony między 21:00 a 6:00. Okazanie negatywnego testu zwalania z odbycia kwarantanny. Możliwy tranzyt.
  – Gastronomia: zamknięta.
  – Hotele: otwarte z ograniczeniami.
  – Kwarantanna: wymagana w przypadku osób, które miały kontakt z osobą zakażoną lub przyjechały z kraju znajdującego się na liście czerwonej.
  – Test na koronawirusa: zwalania z odbywania kwarantanny, badanie nie może być starsze niż 48h.
  – Możliwość wjazdu transportem drogowym: tak, jednakże zakazany jest dla osób przybywających z kraju znajdującego się na czerwonej liście.

Czechy

 • podróżowanie w celach turystycznych jest zabronione, tranzyt do 12h jest możliwy,
  – Gastronomia: zamknięta.
  – Hotele: zamknięte.
  – Kwarantanna: wymagana w przypadku podróży z krajów czerwonych i ciemno-czerwonych, do momentu uzyskania drugiego testu negatywnego.
  – Test na koronawirusa: wymagany dla przyjezdnych z krajów pomarańczowych, czerwonych i ciemnych czerwonych.
  – Możliwość wjazdu transportem drogowym: tranzyt z krajów niskiego ryzyka jest dozwolony bez żadnych ograniczeń. W przypadku innych krajów tranzyt jest dozwolony jedynie na powrót do kraju pochodzenia, a także wymagana jest nota dyplomatyczna z informacją o dacie i miejscu wjazdu i wyjazdu. Częściowo ograniczony.

Słowacja

 • godzina policyjna obowiązuje od 20:00 do 01:00. Począwszy od dnia 17 lutego wszyscy podróżni przybywający na Słowację drogą lądową lub powietrzną będą musieli poddać kwarantannie po przybyciu na okres 14 dni, minimum na 8 dni w izolacji, jeśli podróżny zostanie przebadany na obecność COVID-19 i wynik będzie negatywny.
  – Gastronomia: zamknięta.
  – Hotele: otwarte z ograniczeniami.
  – Kwarantanna: kwarantanna po przybyciu na okres 14 dni lub minimum 8 po negatywnym teście na COVID-19.
  – Test na koronawirusa: osoby dojeżdżające do pracy z odległych krajów stowarzyszonych UE lub Schengen, które przechorowały COVID-19 lub otrzymały obie dawki szczepionki przeciwko COVID-19, mogą przedostać się na Słowację, jeżeli uzyskają wynik ujemny w teście antygenowym lub RT-PCR nie starszym niż 48 godziny. — Możliwość wjazdu transportem drogowym: Tak.

Węgry:

 • od 11.11.2020 godzina policyjna obowiązuje od 20:00 do 5:00 i dozwolone jest jedynie przemieszczanie się z przyczyn zasadniczych (praca, zdrowie, zabieranie psa na spacer w odległości 500 metrów od miejsca zamieszkania). Aby wyjść z domu w innym celu zawsze wymagane jest okazanie konkretnego certyfikatu. Wjazd z państw trzecich jest zasadniczo niedozwolony bez szczególnego powodu.
  – Gastronomia: zamknięta.
  – Hotele: zamknięte.
  – Kwarantanna: wszyscy wjeżdżający na Węgry (chyba że tranzytem) muszą zgodzić się na objęcie obowiązkową, prawnie wykonalną 10-dniową kwarantanną. Jeżeli dana osoba nie ma miejsca zamieszkania na terenie Węgier, musi wjechać do wyznaczonego przez rząd miejsca kwarantanny. Obywatele węgierscy powracający z zagranicy są zobowiązani do kwarantanny, chyba że zostaną poddani podwójnej procedurze badania.
  – Test na koronawirusa: osoba poddana kwarantannie może zwrócić się do władz o przeprowadzenie dwóch testów PCR w ciągu 5 dni od przybycia, które należy wykonać w odstępie 48 godzin. Jeżeli dwa badania PCR są negatywne, organy mogą zwolnić daną osobę z obowiązku kwarantanny. Koszty testów PCR muszą być pokrywane przez osobę fizyczną.
  – Możliwość wjazdu transportem drogowym: Węgry zamknęły swoje granice dla wszystkich cudzoziemców na czas nieokreślony. Nowe przepisy przewidują pewne wyłączenia. Na mocy nowych przepisów zezwala się na wjazd do kraju tylko obywatelom węgierskim, obywatelom niewęgierskim, którzy zamieszkują na stałe na Węgrzech lub obywatelom spoza Węgier, którzy mają zezwolenie na pobyt dłuższy niż 90 dni. Co do zasady pasażerowie podróżujący tranzytem na obszarze UE+ są zwolnieni z czasowych ograniczeń podróży. Obywatele UE wjeżdżający do UE z państwa trzeciego, jak również członkowie ich rodzin, niezależnie od ich obywatelstwa, są zwolnieni z ograniczeń podróży bez względu na to, czy wracają do kraju, którego są obywatelami lub miejscem zamieszkania.

Austria:

 • obowiązuje nocna godzina policyjna między 20.00 a 06.00. Podróż do prowincji Tyrolu powinna być ograniczona tylko do niezbędnych wycieczek. Od 12 lutego podczas opuszczania Tyrolu wymagane jest ujemne badanie COVID-19 (nie starsze niż 48 godzin).
  – Gastronomia: zamknięta.
  – Hotele: otwarte z ograniczeniami.
  – Kwarantanna: podróżni z obszarów zagrożonych muszą przejść obowiązkową 10-dniową kwarantannę. Po 5 dniach izolacji kwarantanna może zostać zakończona po negatywnym wyniku testu PCR lub antygenowego (na koszt podróżnego).
  Niektóre kategorie podróżnych nie muszą podlegać kwarantannie, takie jak osoby podróżujące ze względów humanitarnych, osoby podróżujące służbowo, pomoc medyczna, cele sądowe i personel dyplomatyczny.
  – Test na koronawirusa: wszyscy podróżni z obszarów ryzyka muszą wykazać ujemny wynik testu PCR lub antygenu (nie starszy niż 72 godzin). Jeżeli po wejściu nie przedstawiono wyników badania, badanie należy przeprowadzić niezwłocznie (najpóźniej w ciągu 24 godzin). W tym przypadku należy rozpocząć obowiązkową 10-dniową kwarantannę. 10-dniowa kwarantanna może zostać zakończona po ujemnym wyniku testu COVID-19 przeprowadzonego w dniu 5. Osoby dojeżdżające do pracy muszą przedstawić wynik badania nie starszy niż 7 dni.
  – Możliwość wjazdu transportem drogowym: tak.

Nowy taryfikator mandatów w Austrii 2021. Konfiskata pojazdów, nowe ograniczenia prędkości i limity

Szwajcaria:

 • przed wjazdem do Szwajcarii należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie swissplf.admin.ch.
  – Gastronomia: zamknięta.
  – Hotele: otwarte z ograniczeniami.
  – Kwarantanna: Podróżni, którzy w ciągu ostatnich 10 dni przed wjazdem do Szwajcarii spędzili czas w kraju lub na obszarze o zwiększonym ryzyku zakażenia, są prawnie zobowiązani do poddania się kwarantannie i zgłoszenia swojego przybycia do Szwajcarii władzom kantonalnym. Kwarantanna może zostać skrócona z wynikiem ujemnym po teście PCR przeprowadzonym w dniu 7. Szczepienie COVID-19 nie zwalnia z wymogu obowiązkowej kwarantanny.
  – Test na koronawirusa: wymagane jest ujemne badanie na obecność koronawirusów:
 • W przypadku wlotu do Szwajcarii drogą lotniczą (bez negatywnego wyniku testu nie można wejść na pokład samolotu);
 • Jeśli przebywałeś w kraju o zwiększonym ryzyku zakażenia w ciągu 10 dni przed wjazdem do Szwajcarii zawsze musisz być w stanie wykazać negatywny wynik testu, nawet jeśli wjeżdżasz do Szwajcarii autobusem, koleją, samochodem itp.

Badanie musi być przeprowadzone nie dłużej niż 72 godziny przed wejściem i musi być badaniem molekularno-biologicznym (na przykład badanie PCR). Wynik szybkiego testu antygenowego nie jest wystarczający.
– Możliwość wjazdu transportem drogowym: tak.

Włochy:

 • wszystkie osoby podróżujące do Włoch z dowolnego zagranicznego miejsca są zobowiązane do złożenia oświadczenia przewoźnikowi lub, na żądanie, funkcjonariuszom organów ścigania. Ponadto podróżni są proszeni o poinformowanie Lokalnej Służby Zdrowia o tym, jak tylko wejdą na terytorium Włoch.
  – Gastronomia: otwarte z ograniczeniami.
  – Hotele: otwarte z ograniczeniami.
  – Kwarantanna: wykonywana jest wtedy, gdy osoba narażona jest na zetknięcie się z osobą zarażoną COVID-19, w celu monitorowania możliwego pojawienia się objawów. Izolacja powiernicza polega na jak najskuteczniejszym oddzieleniu pacjentów z COVID-19 od osób zdrowych, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zakażenia w okresie przenoszenia. W przypadku osób zakażonych, które są bezobjawowe, stosuje się 10-dniową izolację, z ujemnym testem Covid-19 przeprowadzonym pod koniec 10. dnia. W przypadku osób objawowych stosuje się 10-dniową izolację, a ostatnie trzy dni muszą być bez objawów, przy czym wynik testu Covid-19 jest ujemny pod koniec 10. dnia. W przypadku osób bezobjawowych z pozytywnym wynikiem testu Covid-19 przeprowadzonego w dniu 10. i 17. stosuje się co najmniej 21-dniową izolację. Bliskie kontakty, tj. osoby, które miały bliski kontakt z potwierdzoną sprawą Covid-19, będą musiały przejść 10-dniową kwarantannę, z ujemnym szybkim testem lub cząsteczkowym wymazem antygenowym pod koniec 10. dnia. Alternatywnie, mogą przejść 14-dniową kwarantannę bez konieczności przeprowadzania badań.
  – Test na koronawirusa: wymagane jest zaświadczenie o negatywnym badaniu antygenowym lub molekularnym, przeprowadzonym do 48 godzin przed wejściem. Zgodnie z zarządzeniem z dnia 13 lutego 2021 r. w odniesieniu do podróżnych przybywających z Austrii, którzy są zobowiązani do:
 • przedstawia świadectwo negatywnego badania antygenowego lub molekularnego, przeprowadzonego do 48 godzin przed wejściem;
 • poddać się dodatkowemu badaniu antygenowemu lub PCR po przybyciu lub w ciągu 48 godzin od wjazdu do kraju;
 • bez względu na wyniki badania, nadzór sanitarny i izolację powierniczą przez okres 14 dni;
 • pod koniec 14-dniowej kwarantanny przeprowadzić dalsze badanie molekularne lub antygenowe.

– Możliwość wjazdu transportem drogowym: tak.

Grecja:

 • generalna blokada w całym kraju. Obywatele potrzebujący wyjazdu z zasadniczych powodów będą musieli o tym powiadomić władze i przedstawić konkretne zaświadczenia w zależności od przyczyn potrzeby ich przemieszczania się. Obywatele muszą również posiadać identyfikację. Zakazuje się również podróżowania poza prefekturami domowymi, z wyjątkiem istotnych powodów. Ponadto godzina policyjna obowiązuje między 21:00 a 05:00. W niektórych regionach, w zależności od danych epidemiologicznych, stosuje się dodatkowe ograniczenia (tj. rozszerzone godziny policyjne).
  – Gastronomia: zamknięta.
  – Hotele: otwarte z ograniczeniami.
  – Kwarantanna: wszyscy podróżni przybywający do Grecji z zagranicy muszą samoizolować się przez 7 dni. Podróżni wjeżdżający do kraju z Kakavii i Evzones powinni samoizolować się przez 14 dni.
  – Test na koronawirusa: Wszyscy podróżni z zagranicy są zobowiązani do wykazania negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19, wykonanego do 72 godzin przed ich przybyciem. Wymóg ten dotyczy również obywateli Grecji, stałych mieszkańców Grecji i podróżujących ze względów zawodowych. Zaświadczenie powinno być napisane w języku angielskim, zawierać nazwisko i numer paszportu lub krajowy numer identyfikacyjny podróżnego. Akceptowane laboratoria do celów uznania badania RT-PCR to:
 • Krajowe laboratoria referencyjne
 • Krajowe Laboratoria Zdrowia Publicznego
 • Prywatne laboratoria akredytowane przez odpowiednie krajowe organy akredytujące (niekoniecznie w przypadku COVID-19).

Certyfikaty, które nie spełniają powyższych kryteriów, nie zostaną przyjęte. Dzieci poniżej 10 roku życia nie podlegają obowiązkowi przeprowadzenia testu PCR. Po przybyciu podróżni mogą być również poddani losowym badaniom. W przypadku pozytywnego wyniku władze skontaktują się z nimi i umieszczą je na 14-dniowej kwarantannie, z jej kosztami pokrytymi przez państwo greckie.
– Możliwość wjazdu transportem drogowym: częściowo ograniczony, z zachowaniem wytycznych.

Francja:

 • nocna godzina policyjna obowiązuje obecnie we Francji między godziną 18:00 a 6:00.
  – Gastronomia: zamknięte.
  – Hotele: otwarte.
  – Kwarantanna: tylko w przypadku objawów COVID-19 podróżni zostaną poddani kwarantannie lub będą izolowani przez prefekta.
  – Test na koronawirusa: wymagane jest przeprowadzenie ujemnego testu RT-PCR na mniej niż 72 godziny przed odlotem. W przypadku gdy nie można przeprowadzić testu w kraju wyjazdu, można zwrócić się do ambasady francuskiej lub konsulatu o konkretny dokument o nazwie „zwolnienie z testu PCR”. W takim przypadku będziesz badany po przyjeździe i poddany obowiązkowej 7-dniowej kwarantannie w miejscu zakwaterowania zatwierdzonym przez władze publiczne, z dodatkowym testem pod koniec okresu izolacji.
  – Możliwość wjazdu transportem drogowym: częściowo, z zachowaniem wytycznych.

Francuscy motocykliści będą mogli legalnie poruszać się w korkach pomiędzy samochodami

Hiszpania:

 • krajowa godzina policyjna obowiązuje między 23.00 a 6.00, z wyłączeniem Wysp Kanaryjskich. Regiony autonomiczne mają uprawnienia do rozpoczęcia godziny policyjnej wcześniej lub później. Wymagany jest formularz, który musi być wypełniony i podpisany elektronicznie przed przyjazdem do Hiszpanii. Możesz uzyskać dostęp do formularza i podpisać go za pośrednictwem strony internetowej Spain Travel Health lub aplikacji na urządzenia z systemem Android lub iOs. Po podpisaniu, otrzymasz kod QR, który musi być przedstawiony po przyjeździe do Hiszpanii (jest ważny tylko w formatach cyfrowych. Jednakże z uzasadnionych powodów może być on przedstawiony w formie papierowej przed wejściem na pokład). Pamiętaj, że musisz wypełnić osobny formularz dla każdej podróży i każdej osoby. Wszyscy podróżni powinni wypełnić formularz, w tym dzieci w każdym wieku.
  – Gastronomia: otwarta z ograniczeniami.
  – Hotele: otwarte z ograniczeniami.
  – Kwarantanna: nie jest wymagana.
  – Test na koronawirusa:  tak, jeśli przybywają z obszarów wysokiego ryzyka drogą powietrzną lub morską. Wszyscy pasażerowie, którzy przybywają do Hiszpanii transportem lotniczym lub morskim i którzy pochodzą z kraju lub obszaru wysokiego ryzyka COVID-19, muszą przedstawić świadectwo z wynikiem ujemnym dla testu COVID-19 RT-PCR, testu wzmacniacza transkrypcyjnego (TMA) lub innego testu opartego na równoważnych technikach molekularnych, przeprowadzonego w ciągu 72 godzin przed przyjazdem. Lista krajów/obszarów wysokiego ryzyka, jak również kryteria stosowane do ich zdefiniowania, są poddawane przeglądowi co 15 dni.
  – Możliwość wjazdu transportem drogowym: pomiędzy Hiszpanią a Portugalią istnieją kontrole graniczne. Dozwolony jest przejazd do Hiszpanii z Portugalii tylko po powrocie do miejsca zwykłego pobytu. Aby to udowodnić, należy przedstawić dokumentację. Zwolnieni z tych restrykcji są ci, którzy muszą przekroczyć granicę w celu podjęcia pracy, ze względów naukowych oraz pracownicy przygraniczni, którzy mieszkają w jednym kraju, ale pracują w innych krajach.

Turyści motocyklowi 2021 – życzymy Wam powodzenia!

Wiktor Seredyński
Od najmłodszych lat jest miłośnikiem dwóch kółek, a co lepsze, początkowo zamiast za dziewczynami, oglądał się za przejeżdżającymi motocyklami. Ta choroba została mu po dziś dzień i nie ma ochoty się z niej leczyć. Fan garażowych posiedzeń i dłubania przy motocyklach przy akompaniamencie Dire Straits. Po godzinach amatorsko toruje i często podróżuje motocyklem, szczególnie upodobał sobie wyjazdy pod namiot. Aktualnie na trzecim roku studiów dziennikarstwa w Katowicach. Zapalony fan MotoGP i Marqueza. Plany na przyszłość wiąże z motocyklami – i prywatnie, i w pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

POLECAMY

Carrera – nowy adventure od Zongshen [opis, dane techniczne]

Nazwa kojarzy mi się przede wszystkim z kultowym modelem firmy Porsche. Wyraz ten po hiszpańsku oznacza wyścig. Motocyklem tym chiński producent zamierza wystartować w...

Pięćdziesiątką Moto Guzzi przez Afrykę – niezwykły wyczyn włoskiego dziennikarza

Mając przed sobą podróż liczącą siedem i pół tysiąca kilometrów, większość z nas sięgnęłaby po dużego, wygodnego i pakownego adventura. 1 000, 1 200, albo i...

Samozapłon przyczyną spalenia motocykla?

Do zdarzenia doszło na warszawskim Targówku. Z relacji naocznych świadków wynika, że chwilę po uruchomieniu silnika doszło do wybuchu.  Na miejscu pojawiły się cztery zastępy...

Kawasaki Z650RS [dane techniczne, recenzja, opinia, opis, spalanie]

W 1969 roku do salonów sprzedaży wjechała Honda CB750. Trzy lata później Honda musiała zmierzyć się ze swoim pierwszym konkurentem, Kawasaki Z1. Do końca...

Zakończył się trzeci Rajd Motocyklowy Weteranów

Rajd jest wyrazem hołdu składanego przez polskich żołnierzy oraz funkcjonariuszy służby mundurowych - uczestników misji zagranicznych, kolegom poległym podczas wykonywania zadań. Autorami tekstu są: Jacek...