Czynności z zakresu logistyki powinny być w firmach prowadzone zawsze przez ekspertów – logistyka to ten zakres czynności, które są w stanie znacznie wpłynąć na koszty przedsiębiorstwa, jeżeli nie będą optymalnie prowadzone. Dlatego wiele firm wybiera wówczas pomoc operatorów logistycznych.

Logistyką nazywa się wszystkie tego rodzaju prace, które obejmują planowanie, realizowanie oraz kontrolę efektywnego przepływu ładunków – surowców, materiałów czy produktów. W zakresie działań logistycznych znajdują się zarówno obsługa klientów czy procesy zaopatrzeniowe, jak i realizowanie zamówień czy kontrola zapasów. Właściwie dopracowane procesy logistyczne są w stanie znacznie zmniejszyć koszty związane z przepływem ładunków.

Kim jest operator logistyczny?

Operatorem logistycznym, z języka angielskiego Logistics Service Provider, LSP, nazywa się takie przedsiębiorstwa, które świadczą usługi logistyczne na rzecz swoich klientów. Oferują one w związku z tym czynności dotyczące obsługi klienta, przewozu, organizacji przewozu, czynności związanych z składowaniem itp., aby w ten sposób zmniejszyć koszty klienta poprzez wsparcie zarządzania i organizacji przepływu ładunków. Operatorzy logistyczni często oferują swoje usługi w pakietach.

Zadania operatorów logistycznych

Wśród czynności, którymi zajmują się operatorzy logistyczni, znajdują się takie jak:

  • organizacja zaopatrzenia dla klienta
  • organizacja obrotu produktami gotowymi, tak zwana logistyka dystrybucji
  • organizacja dostaw do docelowych odbiorców
  • doradztwo logistyczne dla klienta
  • prowadzenie dokumentacji, w tym przygotowywanie dokumentów magazynowych, listów przewozowych, dokumentów celnych i innych
  • rozliczanie kosztów operacji spedycyjnych dla klienta
  • i inne usługi

Operatorzy 3PL i 4PL

Operatorów logistycznych można podzielić na dwa typy:

  1. operatorzy 3PL od 3rd Party Logistics – są to usługi standardowo związane z logistyką, w tym wspomnianym przewozem, dystrybucją, magazynowaniem, także usługi informacyjne czy finansowe
  2. operatorzy 3PL od 4th Party Logistics – to nowa generacja usług logistycznych, które są bardziej zintegrowane i dotyczą zarządzania na rzecz klienta bardziej rozbudowanymi sieciami logistycznymi

Jak znaleźć dobrego operatora logistycznego?

Aktualnie usługi operatorów logistycznych są łatwo dostępne. Oferują je zarówno znane międzynarodowo przedsiębiorstwa, jak i mniejsze firmy działające krajowo. Zasadniczo najważniejsze jest, aby zakres usług był dopasowany do potrzeb klienta, którego ma obsługiwać operator logistyczny. Warszawa jest miastem, gdzie można zasadniczo szybko znaleźć przedsiębiorstwa świadczące usługi logistyczne, ponieważ to tutaj koncentruje się działalność większości z nich.Zatem operator logistyczny jest w stanie znacznie zoptymalizować czynności logistyczne w firmie, wspierając ją w sprawnym realizowaniu łańcuchów dostaw. To powoduje, że większość przedsiębiorstw wybiera obsługę tego rodzaju, by jednocześnie zmniejszać koszty prowadzenia swojej działalności w tej dziedzinie.

Więcej o operatorze logistycznym na stronie www.trans-tok.com.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.