Ubezpieczenie OC jest obowiązkową polisą, do wykupienia której zobligowani są wszyscy właściciele zarejestrowanych pojazdów. Dla wielu kierowców wysokość składki proponowanej przez firmy ubezpieczeniowe jest jednak wysoka. Zaś różnice w cenach między poszczególnymi ofertami mogą sięgać rzędu nawet kilkuset złotych. Z czego to wynika i czy faktycznie warto wykupić najtańsze dostępne na rynku OC?

Wielu kierowców chce wykupić najtańsze OC, jednak obawia się niepełnej odpowiedzialności ubezpieczyciela za ewentualnie wyrządzone szkody. Wydaje im się, że niższa składka przekłada się na mniejszy zakres ochrony ubezpieczeniowej i wiąże się z wieloma wyłączeniami. Warto jednak mieć świadomość, że w rzeczywistości jest zupełnie inaczej.

Zakres i sumy ubezpieczenia są jednakowe

Bez względu na to, czy właściciel pojazdu płaci najtańsze OC czy najdroższe, zakres ubezpieczenia oraz maksymalne sumy gwarancyjne są jednakowe – dla każdego ubezpieczyciela. Jest to związane z faktem, że obowiązkową polisę reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z jej brzmieniem firma ubezpieczeniowa przejmuje finansową odpowiedzialność w razie szkody wyrządzonej na rzecz osób trzecich przez ubezpieczony pojazd i zobowiązuje się do wypłaty należnego świadczenia.

Maksymalne kwoty gwarancyjne ubezpieczenia wynoszą:

  • do 1 mln euro – za szkody wyrządzone na mieniu,
  • do 5 mln euro – za szkody wyrządzone na ludziach.

Wysokość składki nie ma więc znaczenia, ponieważ ustawowo każde wykupione ubezpieczenie ma zapewnić taki sam zakres ochrony w razie spowodowania kolizji lub wypadku.

Z czego wynikają różnice w cenie OC?

Skoro najtańsze OC jest tyle samo warte co najdroższe OC, skąd tak duże różnice w cenie u poszczególnych ubezpieczycieli?

Warto mieć świadomość, że każda firma ustala własne zasady związane z polityką cenową. Na swoich warunkach określa ryzyko ubezpieczeniowe i na tej podstawie dokonuje wyceny składki.

Ryzyko ubezpieczeniowe zależy między innymi od:

  • wieku właściciela pojazdu,
  • lat posiadania uprawnień do kierowania pojazdami,
  • miejsca zamieszkania,
  • marki i rocznika pojazdu,
  • pojemności silnika.

Są to główne czynniki, które kształtują wysokość składki OC dla konkretnego właściciela. Ponadto należy wspomnieć o możliwości uzyskania dodatkowych zniżek, które zmniejszają wysokość polisy. Dzieje się tak na przykład, gdy kierowca wykaże się w ciągu 12 miesięcy bezszkodową jazdą – nie będzie sprawcą wypadku lub kolizji.

Najtańsze OC pozwoli zaoszczędzić nawet kilkaset złotych

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez multiagencję AB Port w dniach 5-7 stycznia 2015 roku, średnia wysokość składki OC w Polsce wynosi 572 zł.

Biorąc pod uwagę wyliczenia dla poszczególnych miast można łatwo zauważyć, że różnice między najtańszym a najdroższym OC sięgają rzędu nawet 500 złotych. Tak jest w przypadku Warszawy, gdzie różnica na styczeń 2015 wynosiła 517 zł. Podobnie było w Poznaniu – różnica wyniosła 515 zł.

Najmniejsze różnice w cenach między najtańszym a najdroższym OC odnotowano między w innymi w: Zielonej Górze (286 zł), Łodzi (314 zł), Rzeszowie (322 zł) czy Szczecinie (331 zł).

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.