Motocykliści, zwłaszcza w okresie wakacyjnym stanowią liczną grupę na polskich drogach. W minionym roku uczestniczyli w 2 240 wypadkach drogowych, w których zginęło
218 kierujących motocyklami i ich 13 pasażerów. Ponad 1 820 motocyklistów i 207 pasażerów motocykli zostało rannych. Pokazuje to, jak bardzo są oni narażeni na wypadki. Zwłaszcza że nie są oni chronieni, tak jak osoby, które znajdują się w pojeździe. Wciąż mogą jednak ubiegać się o należne im odszkodowanie i wypłatę należnych świadczeń.

Uzyskaj więcej, nie czekaj długo

Kierujący motocyklami najczęściej uczestniczyli w wypadkach od maja do września, co wynika z warunków pogodowych, które umożliwiały poruszanie się po drogach tej
grupie użytkowników.

Poszkodowany motocyklista ma o ponad połowę mniejsze szanse z pojazdem, który w niego uderzy. Bardzo często ulega również rozległym urazom i złamaniom, a jego rzeczy materialne ulegają zniszczeniu. Dlatego tutaj z pomocą przychodzi kancelaria odszkodowawcza, która pomoże uzyskać odszkodowanie.

Często poszkodowani motocykliści nie wiedzą, o co mogą się ubiegać. Oprócz odszkodowania za poniesiony uszczerbek na zdrowiu należy im się:

• zadośćuczynienie, które ma złagodzić cierpienia fizyczne i psychiczne poszkodowanego
• zwrot kosztów za zniszczone mienie i utracony dochód (ubranie, kask, telefon)
• zwrot kosztów związanych z leczeniem: rehabilitacją i kosztami dojazdu do placówek medycznych
• renta uzupełniająca, która będzie stanowić wyrównanie dochodów, jakie przed wypadkiem osiągała osoba poszkodowana

Co przysługuje poszkodowanym?

Poszkodowanemu jednorazowo przysługuje zadośćuczynienie, które ma pokryć szkodę o charakterze niemajątkowym. Jest ono przyznawane jednorazowo i nie zawsze kończy się na jednej wypłacie- w przypadku pogorszenia stanu zdrowia może przysługiwać tzw. dopłata do zadośćuczynienia, tutaj przeczytasz na ten temat więcej: https://www.helpfind.pl/odkup-odszkodowania-oc

Osoba poszkodowana ma prawo do kolejnego świadczenia, jeśli zostanie ujawniona nowa szkoda. Wysokość takiego świadczenia jest ustalana indywidualnie, a pod uwagę bierze się m.in. stopień uszczerbku, wiek, płeć czy wykonywany zawód.

Jeśli osoba poszkodowana doznała innych obrażeń i spowodowały one niepełnosprawność, to dodatkowo można uzyskać:
• rentę uzupełniającą, która pokryje straty w dochodach
• jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizacja renty)
• rentę na zwiększone potrzeby, która pokryje koszty leczenia czy rehabilitację

Z kancelarią odszkodowawczą jest łatwiej

W niektórych przypadkach niezbędna jest pomoc wykwalifikowanej kancelarii odszkodowawczej, która zajmie się konkretnym przypadkiem. Często się zdarza, że taką wypłatę ciężko wyegzekwować od ubezpieczyciela. Niektóre zakłady ubezpieczeń biorą ją pod uwagę, szacując wysokość przyznanego zadośćuczynienia. Jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Poszkodowany motocyklista może natrafić na jeszcze inne utrudnienia związane z wypłatą należnych mu środków: https://www.helpfind.pl/odkup-szkody-oc Do najczęstszych z nich należy odmowa rekompensaty i zbyt niska kwota odszkodowania.

Nie pozwala to na pełne leczenie i rehabilitacje, tak by wrócić do codziennego funkcjonowania. Samodzielne starania się o wypłatę należnych środków bywa dosyć uciążliwe. Dlatego tak popularne stały się kancelarie odszkodowawcze, które pomogą odzyskać należne pieniądze.

źródło: https://www.helpfind.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.