Uniwersytet Parmeński wraz z włoskim Stowarzyszeniem Producentów Motocykli i Skuterów przygotuje przewodnik dla projektantów i wykonawców infrastruktury drogowej. Celem ma być zwiększenie bezpieczeństwa motocyklistów.

Jak wskazują wyniki włoskich badań, jedną z przyczyn śmiertelnych wypadków z udziałem motocyklistów jest niedostosowanie infrastruktury drogowej (nawierzchni, barier, krawężników itp.) do specyfiki jednośladów. W samym tylko roku 2011 przypadkowe obiekty lub stałe przeszkody na drogach spowodowały śmierć 96 motocyklistów, a rannych zostało 2033.

O skali problemu świadczą także wnioski płynące z europejskich badań MAIDS (Motorcycles Accidents In Depth Study), według których nieprawidłowa infrastruktura jest przyczyną nawet 25% wszystkich wypadków z udziałem motocykli.

Dla uwrażliwienia projektantów i budowniczych dróg na to zagrożenie Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z Uniwersytetu w Parmie i Stowarzyszenie Producentów Motocykli i Skuterów  nawiązały współpracę. Jej celem jest przygotowanie kompleksowego przewodnika z wszystkimi informacjami niezbędnymi do zaplanowania lub przebudowy infrastruktury w celu ograniczenia ryzyka dla motocyklistów.

Oznacza to na przykład zastosowanie odpowiednich barier ochronnych, dobrze ustawionego oznakowania, oświetlenia i dostosowanie innych elementów przestrzeni drogowej dla uniknięcia zagrożeń jakie niosą dla motocyklistów. Jak zauważają pomysłodawcy poradnika, odpowiednie dostosowanie różnych elementów infrastruktury może skutecznie pomóc także rowerzystom.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ