Uniwersytet Parmeński wraz z włoskim Stowarzyszeniem Producentów Motocykli i Skuterów przygotuje przewodnik dla projektantów i wykonawców infrastruktury drogowej. Celem ma być zwiększenie bezpieczeństwa motocyklistów.

Jak wskazują wyniki włoskich badań, jedną z przyczyn śmiertelnych wypadków z udziałem motocyklistów jest niedostosowanie infrastruktury drogowej (nawierzchni, barier, krawężników itp.) do specyfiki jednośladów. W samym tylko roku 2011 przypadkowe obiekty lub stałe przeszkody na drogach spowodowały śmierć 96 motocyklistów, a rannych zostało 2033.

O skali problemu świadczą także wnioski płynące z europejskich badań MAIDS (Motorcycles Accidents In Depth Study), według których nieprawidłowa infrastruktura jest przyczyną nawet 25% wszystkich wypadków z udziałem motocykli.

Dla uwrażliwienia projektantów i budowniczych dróg na to zagrożenie Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z Uniwersytetu w Parmie i Stowarzyszenie Producentów Motocykli i Skuterów  nawiązały współpracę. Jej celem jest przygotowanie kompleksowego przewodnika z wszystkimi informacjami niezbędnymi do zaplanowania lub przebudowy infrastruktury w celu ograniczenia ryzyka dla motocyklistów.

Oznacza to na przykład zastosowanie odpowiednich barier ochronnych, dobrze ustawionego oznakowania, oświetlenia i dostosowanie innych elementów przestrzeni drogowej dla uniknięcia zagrożeń jakie niosą dla motocyklistów. Jak zauważają pomysłodawcy poradnika, odpowiednie dostosowanie różnych elementów infrastruktury może skutecznie pomóc także rowerzystom.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here