Regulamin konkursu Motovoyager i OSRAM

REGULAMIN KONKURSU MOTOVOYAGER I OSRAM

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest portal motocyklowy motovoyager.net, współorganizatorem Komunikado PR Agencja Public Relations, reprezentująca markę OSRAM.

2. Celem Konkursu jest zachęcenie czytelników portalu do poznania oferty OSRAM dla motocykli.

3. Konkurs rozpoczyna się 21 grudnia 2015 r. i trwa do 31 grudnia 2015 r.

4. Konkurs polega na zamieszczeniu przez czytelnika komentarza pod artykułem konkursowym na stronie motovoyager.net lub pod linkiem do artykułu konkursowego umieszczonym na portalu Facebook.com.

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 2 stycznia 2016 r.

6. Podsumowanie Konkursu zostanie opublikowane na portalu motovoyager.net.

7. Autorów pięciu najciekawszych komentarzy pod artykułem konkursowym portal nagrodzi otrzymanymi od współorganizatora Komunikado PR Agencja Public Relations żarówkami Z-Racer firmy OSRAM. Każdy z autorów otrzyma po jednej żarówce. Autorów trzech najciekawszych komentarzy w konkursie redakcja nagrodzi koszulkami z aktualnej oferty Sklepu Motovoyagera.

8. Konkurs niniejszy, którego warunki zostały określone przez organizatora, nie jest “grą losową”, “loterią fantową”, “zakładem wzajemnym”, ani “loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (Dz.U.Nr 1998r. Nr 102, poz. 650).

ZASADY UCZESTNICTWA

Konkurs adresowany jest do pełnoletnich czytelników portalu motovoyager.net.

W konkursie udział biorą wszystkie komentarze wpisane pod artykułem konkursowym. Dopuszcza się wpisywanie więcej niż jednego komentarza. Warunkiem otrzymania nagrody jest umieszczenie w komentarzu pod artykułem ważnego adresu e-mail, co umożliwi powiadomienie zwycięzcy o wygranej. Brak odpowiedzi na maila w ciągu trzech dni od jego wysłania przez portal lub nieprawidłowy adres email oznaczają dyskwalifikację uczestnika.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieprzyznania nagrody lub jej zamiany na inną, jeśli współorganizator, Komunikado PR Agencja Public Relations nie przekaże nagród rzeczowych.

Publikując komentarz, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów Konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania. Dane osobowe uczestników pozyskane dla celów Konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim.

Redakcja motovoyager.net