Bezwzględne pierwszeństwo pieszych, ale nie przed wszystkimi pojazdami – nowe przepisy PORD 2021

Pierwszeństwo pieszych na przejściach, ale nie wszystkich, zakaz używania telefonów podczas przechodzenia przez jezdnię, obniżenie dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym… Co jeszcze zmieni się po wprowadzeniu nowelizacji przyjętej przez Radę Ministrów 24 listopada? Nowe przepisy, opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wśród wielu zmotoryzowanych budzą kontrowersje. Szczególnie chodzi tu o zapis … Czytaj dalej Bezwzględne pierwszeństwo pieszych, ale nie przed wszystkimi pojazdami – nowe przepisy PORD 2021