Regulamin konkursu “Wyraź swoją Yamahę”

REGULAMIN KONKURSU
„Wyraź swoją Yamahę”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest portal motocyklowy Motovoyager.pl; partnerem Yamaha Motor Poland

2. Celem Konkursu jest popularyzacja oferty Yamaha Motor Poland, szczególnie linii Sport Heritage.

3. Konkurs rozpoczyna się 7 czerwca 2016 r. i trwa do 21 czerwca 2016 r.

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi ostatniego dnia jego trwania, czyli 21 czerwca 2016 roku i będzie podane do wiadomości w specjalnym artykule opublikowanym na portalu Motovoyager.pl 21 czerwca 2016 r.

5. Prace konkursowe oceniać będzie redakcja portalu Motovoyager.pl .

6. Nagrodami w Konkursie są:

Pierwsza nagroda: Zegarek TW Steel Racing Blue o wartości 556 zł;
Druga nagroda: Plecak Yamaha Racing o wartości 288 zł;
Trzecia nagroda: Termos o wartości detal 94 zł

7. Konkurs niniejszy, którego warunki zostały określone przez organizatora, nie jest “grą losową”, “loterią fantową”, “zakładem wzajemnym”, ani “loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (Dz.U.Nr 1998r. Nr 102, poz. 650).

ZASADY UCZESTNICTWA

8. Konkurs adresowany jest do czytelników portalu Motovoyager.pl.

9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przedstawienie w dowolnej formie artystycznej (opis, zdjęcie, film, rysunek, czy nawet rzeźba) własnego wyobrażenia na temat motocykla Yamaha.

10. Praca przesłana na Konkurs musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, wcześniej niepublikowaną, musi być zgodna z tematyką Konkursu i nie może równolegle brać udziału w innych konkursach. Wysyłając pracę na konkurs użytkownik przekazuje majątkowe prawa autorskie do własnej pracy na rzecz portalu motovoyager.pl i partnera konkursu, firmy Yamaha Motor Poland.

11. Dopuszcza się wyłącznie prace indywidualne.

12. W szczególnym przypadku organizatorzy zastrzegają sobie prawo do unieważnienia konkursu, zmiany werdyktu lub odebrania nagrody.

13. Przy niestandardowych formach prac przekazanie nastąpi po kontakcie z redakcją.

14. Prace można wysyłać pocztą elektroniczną na adres redakcja@motovoyager.net, wpisując w temacie hasło “Wyraź Swoją Yamahę”. Termin nadsyłania prac upływa 20 czerwca 2016 r.

15. Przesyłając pracę na Konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów Konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania. Dane adresowe pozyskane dla celów Konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim, nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowane na portalu motovoyager.pl oraz na fanpage Yamaha i Motovoyager.

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do redakcji i dokonania skrótów publikowanych prac, a także do publikacji ich fragmentów.

18. Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom pocztą lub kurierem.

Redakcja motovoyager.net