Regulamin konkursu “Bezpieczny Sezon”

REGULAMIN KONKURSU
„Bezpieczny Sezon”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest portal motocyklowy Motovoyager.pl; partnerem Dobre Sklepy Motocyklowe

2. Celem Konkursu jest przybliżenie czytelnikom oferty Dobrych Sklepów Motocyklowych oraz popularyzacja idei bezpieczeństwa jazdy motocyklem.

3. Konkurs rozpoczyna się 12 lipca 2016 r. i trwa do 31 lipca 2016 r.

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi ostatniego dnia jego trwania, czyli 31 lipca 2016 roku i będzie podane do wiadomości w specjalnym artykule opublikowanym na portalu Motovoyager.pl 31 lipca 2016 r.

5. Prace konkursowe oceniać będzie redakcja portalu Motovoyager.pl .

6. Nagrodami w Konkursie są:

Pierwsza nagroda: kurs bezpiecznej jazdy o wartości 800 zł;
Druga nagroda: rękawice Held Touch o wartości 500 zł;
Trzecia nagroda: skarbonka – rękawica

7. Konkurs niniejszy, którego warunki zostały określone przez organizatora, nie jest “grą losową”, “loterią fantową”, “zakładem wzajemnym”, ani “loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (Dz.U.Nr 1998r. Nr 102, poz. 650).

ZASADY UCZESTNICTWA

8. Konkurs adresowany jest do czytelników portalu Motovoyager.pl.

9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przedstawienie w dowolnej formie artystycznej (opis, zdjęcie, film, rysunek, czy nawet rzeźba) własnej zasady dotyczącej bezpieczeństwa jazdy motocyklem.

10. Praca przesłana na Konkurs musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, wcześniej niepublikowaną, musi być zgodna z tematyką Konkursu i nie może równolegle brać udziału w innych konkursach. Wysyłając pracę na konkurs użytkownik przekazuje majątkowe prawa autorskie do własnej pracy na rzecz portalu motovoyager.pl i partnera konkursu, firmy Yamaha Motor Poland.

11. Dopuszcza się wyłącznie prace indywidualne.

12. W szczególnym przypadku organizatorzy zastrzegają sobie prawo do unieważnienia konkursu, zmiany werdyktu lub odebrania nagrody.

13. Przy niestandardowych formach prac przekazanie nastąpi po kontakcie z redakcją.

14. Prace można wysyłać pocztą elektroniczną na adres redakcja@motovoyager.net, lub publikować jako komentarz pod artykułem lub postem konkursowym. Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2016 r.

15. Przesyłając pracę na Konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów Konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania. Dane adresowe pozyskane dla celów Konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim, nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowane na portalu motovoyager.pl oraz na fanpage Dobre Sklepy Motocyklowe i Motovoyager.

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do redakcji i dokonania skrótów publikowanych prac, a także do publikacji ich fragmentów.

18. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane zwycięzcom pocztą lub kurierem.

Redakcja motovoyager.net